Monthly Archives: June 2013

Polsko–Kanadyjskie Centrum Edukacji rozpoczęło swoją działalność. Nowo powstała organizacja  polonijna będzie  działać przede wszystkim  na rzecz  integracji środowiska polsko–kanadyjskiego.  Założycielki stawiają sobie za cel włączenie do swoich inicjatyw nie tylko Polonusów, ale także Kanadyjczyków.

Uroczystość otwarcia odbyła się 14 czerwca w Konsulacie Generalny RP w Toronto i została zainaugurowana przez Konsula Grzegorza Jopkiewicza. Konsul w swoim wystąpieniu  podkreślał edukacyjną działalność Centrum, a także ważną rolę programów, które będą realizowane przez założycielki PCEC.  Polska jeszcze jak nigdy dotąd nie była tak otwarta na współpracę międzynarodową, w tym w dziedzinie edukacji i nie miała ku niej tak korzystnych warunków – podkreślił podczas ceremonii  konsul Grzegorz Jopkiewicz. Continue reading

Pomagają nam:
Patronat medialny
Honorowy Patronat:
MAREK SOWA – Marszałek Województwa Małopolskiego