Polsko–Kanadyjskie Centrum Edukacji rozpoczęło swoją działalność. Nowo powstała organizacja  polonijna będzie  działać przede wszystkim  na rzecz  integracji środowiska polsko–kanadyjskiego.  Założycielki stawiają sobie za cel włączenie do swoich inicjatyw nie tylko Polonusów, ale także Kanadyjczyków.

Uroczystość otwarcia odbyła się 14 czerwca w Konsulacie Generalny RP w Toronto i została zainaugurowana przez Konsula Grzegorza Jopkiewicza. Konsul w swoim wystąpieniu  podkreślał edukacyjną działalność Centrum, a także ważną rolę programów, które będą realizowane przez założycielki PCEC.  Polska jeszcze jak nigdy dotąd nie była tak otwarta na współpracę międzynarodową, w tym w dziedzinie edukacji i nie miała ku niej tak korzystnych warunków – podkreślił podczas ceremonii  konsul Grzegorz Jopkiewicz.

7788600_orig

Kliknij żeby powiększyc

Podobnie Ted Opitz, poseł rządu kanadyjskiego, przypomniał o misji PCEC, którą jest między innymi działanie na rzecz integracji środowiska polsko–kanadyjskiego. Program proponowany przez PCEC daje wspaniałą możliwość budowania pomostu pomiędzy młodymi Kanadyjczykami i Polakami. Co więcej pozwala im na integrację i dzielenie się własną kulturą – mówił  podczas uroczystości otwarcia PCEC.

Podczas spotkania  prezes PCEC Iwona Malinowska zaprezentowała główne cele, założenia i plany jakie w najbliższym czasie będą realizowane przez organizację. Podkreśliła także, że działalność PCEC  opiera się na społecznej pracy zarządu oraz wolontariuszy. Wiceprezes PCEC Joanna Danicka-Garbacz dodała-Chcemy dotrzeć do pokolenia młodych ludzi zwanym przez socjologów pokoleniem sieci, które ukształtowało swoje zachowania poprzez multimedia, mobilne urządzenia i dostęp do internetu. Będziemy dla nich organizować różne „eventy”, spotkania z interesującymi postaciami ze świata kultury, sztuki, nauki

Na uroczystość otwarcia przybyło wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili między innymi Konsul do spraw Polonii Grzegorz Jopkiewicz, poseł Ted Opitz, wydawca i redaktor naczelna tygodnika „Gazeta” Małgorzata Bonikowska, producent telewizyjny Dariusz Barecki wraz     z reporterką Irminą Somers, panie z Federacji Polek w Kanadzie, ogniwo 13 z Prezes Magdaleną Szewczyk, nauczycielki z Zarządu Głównego  Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie oraz oddziału Mississauga i oddziału w Hamilton, jak również nauczycielki ze szkoł polonijnych w  Hamilton i Milton.

W najbliższym czasie zarząd PCEC planuje przygotowanie targów edukacyjnych dla polskich uczelni, a także realizację projektu dla dzieci na skalę światową oraz warsztatów dziennikarskich dla młodzieży kanadyjskiej i polonijnej.  Planowane jest także rozpoczęcie rekrutacji do programu „Lato z angielskim”. Jak zapewniają założycielki wszystkie programy będą realizowane zgodnie z najważniejszym założeniem organizacji, jakim jest integracja obu środowisk.  Dlatego dla PCEC najważniejsze jest czerpanie z bogactwa kulturowego obu krajów i pokazywanie, że wielokulturowość to nie przeszkoda, a powód do podjęcia dialogu i wspólnego działania.

This slideshow requires JavaScript.

zdjecia- Piotr Kotyra

Pomagają nam:
Patronat medialny
Honorowy Patronat:
MAREK SOWA – Marszałek Województwa Małopolskiego