W imieniu Polsko –Kanadyjskiego Centrum Edukacji serdecznie dziękujemy sponsorom za współpracę, wspieranie naszych inicjatyw i udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet którego celem było poparcie programu organizowanego dla polonijnej młodzieży “Lato z Angielskim” w Krakowie.

Szczególne podziękowania składamy Pani Marioli Karas z Przeglad.ca za ogromne zaangażowanie w znalezieniu sponsorów spotkania, które odbyło się 1 marca w Konsulacie RP w Toronto.

Dziękujemy Pani Kindze Lizon za piękny program artystyczny oraz Pani Dr. Annie Wolanczyk za wspaniały wykład.

Dziękując za okazaną nam pomoc, życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Z wyrazami wdzięczności i nadzieją na dalszą współpracę
Zarząd PCEC

Pomagają nam:
Patronat medialny
Honorowy Patronat:
MAREK SOWA – Marszałek Województwa Małopolskiego